های واریز و برداشت

گزینه واریز ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش واریز
حداقل حداکثر Justforex ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Visa/Mastercard EUR, USD 5 USD 10,000 USD %0 فوری فوری واریز
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR, USD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Perfect Money EUR, USD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD %0 فوری فوری واریز
رمز ارزها
Bitcoin BTC 5 USD %1+1 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Bitcoin Cash BCH 5 USD %1+1 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Ethereum ETH 5 USD %1+1 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Gemini GUSD 5 USD %1+1 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
USD Coin USDC 5 USD %1+1 فوری 1 تا 3 ساعت واریز

1 1٪ از مبلغی که به حساب تریدتان واریز می کنید، را دریافت خواهید کرد.

گزینه برداشت‌ ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش برداشت
حداقل حداکثر Justforex ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Visa/Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 4–10 روز بانکی برداشت
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR
USD
1 EUR
1 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1 EUR
1 USD
8,500 EUR
10,000 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Perfect Money EUR
USD
1 EUR
1 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD %0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
رمز ارزها
Bitcoin BTC 0.0015 BTC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Bitcoin Cash BCH 0.05 BCH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Ethereum ETH 0.06 ETH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Tether USD USDT 10 USDT %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
USD Coin USDC 10 USDC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت

1 1–2 ساعت در ساعات کاری بخش مالی . حداکثر زمان پردازش یک روز کاری بانک است.

در صورت نداشتن فعالیت معاملاتی ، یا هر گونه سوء استفاده مربوطه به سیاست بازپرداخت ، Justforex این اجازه را دارد که هر مبلغ بازپرداخت را پس بگیرد. اگر بعد از نداشتن فعالیت معاملاتی تقاضای برداشت بدهید ، Justforex این اجازه را دارد که مبلغ برابر با هر گونه هزینه ای که متحمل شده است و یا 3% از کل مبلغ برداشت را مطالبه کند.