های واریز و برداشت

گزینه واریز ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش واریز
حداقل حداکثر Justforex ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Visa/Mastercard EUR, USD 5 USD 10,000 USD %0 فوری فوری واریز
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR, USD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Perfect Money EUR, USD 5 USD %0 فوری فوری واریز
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD %0 فوری فوری واریز
Cryptocurrencies
Bitcoin BTC 5 USD 2,900 USD %11 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Bitcoin Cash BCH 5 USD 2,900 USD %11 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Ethereum ETH 5 USD 2,900 USD %11 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
Gemini GUSD 5 USD 2,900 USD %11 فوری 1 تا 3 ساعت واریز
USD Coin USDC 5 USD 2,900 USD %11 فوری 1 تا 3 ساعت واریز

1 به نرخ فعلی تبدیل ارزی که واریز با آن انجام شده، اضافه می‌شود. بنابراین شما 1%+ بالاتر از نرخ بازار دریافت می‌کنید.

گزینه برداشت‌ ارز موجود مبلغ به ازای تراکنش هزینه زمان پردازش برداشت
حداقل حداکثر Justforex ارائه دهنده پرداخت
بانک‎ها، کارت‎های جهانی
Visa/Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5,000 EUR
5,000 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 4–10 روز بانکی برداشت
Transfer Bank EUR
USD
GBP
SGD
JPY
500 EUR
500 USD
500 GBP
650 SGD
50,000 JPY
20,000 EUR
20,000 USD
17,500 GBP
30,000 SGD
2,000,000 JPY
%0 + هزینه های بانکی 1 تا 2 ساعت 1 3–6 روز بانکی برداشت
کیف پول‎های جهانی
Skrill EUR
USD
1 EUR
1 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1 EUR
1 USD
8,500 EUR
10,000 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Perfect Money EUR
USD
1 EUR
1 USD
%0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD %0 1 تا 2 ساعت 1 فوری برداشت
Cryptocurrencies
Bitcoin BTC 0.0015 BTC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Bitcoin Cash BCH 0.05 BCH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Ethereum ETH 0.06 ETH %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
Tether USD USDT 10 USDT %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت
USD Coin USDC 10 USDC %0 + هزینه بلاکچین 1 تا 2 ساعت 1 1 تا 2 ساعت 1 برداشت

1 1–2 ساعت در ساعات کاری بخش مالی . حداکثر زمان پردازش یک روز کاری بانک است.

در صورت نداشتن فعالیت معاملاتی ، یا هر گونه سوء استفاده مربوطه به سیاست بازپرداخت ، Justforex این اجازه را دارد که هر مبلغ بازپرداخت را پس بگیرد. اگر بعد از نداشتن فعالیت معاملاتی تقاضای برداشت بدهید ، Justforex این اجازه را دارد که مبلغ برابر با هر گونه هزینه ای که متحمل شده است و یا 3% از کل مبلغ برداشت را مطالبه کند.