با ما تماس بگیرید

دپارتمان پشتیبانی
سوالات عمومی مربوطه به معامله، برنامه های مشارکتی و دیگر خدمات شرکت
پشتیبانی انگلیسی:
24/7
پشتیبانی اندونزایی:
24/7
پشتیبانی مالزیایی:
24/7
شماره تلفن ها (ممکن است هزینه های انتقال اعمال شود):
پشتیبانی انگلیسی:
+371 67 881 045, +44 1418 461237
بخش توسعه تجارت
سوالات در رابطه با نماینده منطقه، White Label، افیلییت و معرف کارگزار
24/7
دپارتمان مالی
مشاوره مربوط به پردازش پرداخت ها و درخواست ها
18:00 – 09:00 (GMT+3) دوشنبه – جمعه
دپارتمان برآورد
رسیدگی به شکایات و مشکلات قابل بحث درباره عملیات معاملاتی
18:00 – 09:00 (GMT+3) دوشنبه – جمعه