سیاست حریم خصوصی

یکی از اولویت های JF Global Limited ( که از این پس به عنوان "شرکت" نامیده میشود ) امنیت کامل مشتری است. شرکت اجازه نخواهد داد این اطلاعات برای عموم باز باشد و توسط افراد شخص ثالث مورد استفاده قرار بگیرد. شرکت اطلاعات مربوط به شخصیت مشتری و حساب کاربری را به اشخاص ثالث نمی دهد، نمیفروشد و فاش نمیسازد. شرکت به اعتبار خود ارزش میگذارد و به مشتریان شرکت احترام میگذارد.

جمع آوری اطلاعات

شرکت همه اطلاعات را از هر مشتری جمع آوری میکند. آن شامل: نام کامل، تاریخ تولد، کشور محل اقامت، آدرس کامل شامل شماره تلفن و کد شهر و غیره میباشد. تمامی این اطلاعات توسط خود مشتری در حین رویه ثبت نام Back Office ارائه میشود. جمع آوری اطلاعات یک شرط واجب برای شروع روابط تجاری با شرکت است.

اطلاعات شخصی توسط شرکت جمع آوری میشود

اطلاعات شخصی ارائه شده توسط مشتریان شامل:
  • اطلاعات وارد شده توسط مشتری در حین ثبت نام Back Office (نام کامل، تاریخ تولد، کشور محل اقامت، آدرس کامل، شامل شماره تلفن و کد شهر)؛
  • مدارکی که به شرکت اجازه تایید Back Office مشتری را میدهد، مدارک شناسایی که توسط دولت صادر شده است (پاسپورت، کارت ملی، گواهی راهنمایی و رانندگی یا مدرک مشابه) و مدارکی که محل اقامت را تایید میکنند (قبض ( گاز، آب، برق یا دیگر )، بیانیه بانکی)؛
  • مدارکی که انتقال وجه را تایید کنند (در صورت انتقال بانکی، بر اساس تصمیم شرکت)

کوکی ها

شرکت از کوکی ها برای ارائه کار موثر سایت و برای درست کردن گزارش آمار استفاده میکند. استفاده این فایلها که شرکت این اجازه را خواهد داد سایت را در مسیری راحت سازمان دهی کند و صفحات وب سایت را برای مشتریان مفید سازد. کوکی ها فایلهای کوچکی هستند که شامل اطلاعات فعالیت مشتری در وب سایت شرکت میباشد. آنها زمانی که مشتری به وب سایت شرکت مراجعه میکند یا زمانی که مشتری برای دفعه بعدی مراجعه میکند در کامپیوتر مشتری نصب میشوند و آنها اجازه استخراج این اطلاعات را میدهند. کوکی ها شامل رشته ای از کاراکترها است و مشخص کننده مرورگر مشتری است. این فایلها برای ردیابی مراجعه کنندگان وب سایت استفاده میشوند و دسترسی سریعتر و راحت تر را فراهم میکند. این اطلاعات مشتریان را شناسایی نمیکند، آن تنها به شرکت اجازه میدهد میزان علاقه مشتری به خدمات شرکت و فعالیت در سایت را تخمین میزند. تمامی این اطلاعات ناشناس است. مشتری میتواند دریافت کوکی ها را با انتخاب کردن دستور متناسب در منوی مرورگر متوقف کند.

استفاده اطلاعات

اطلاعاتی که توسط مشتری داده میشود تنها برای ارائه خدمات با کیفیت ارائه میشود. به عنوان مثال، اطلاعات تماس مشتری میتواند در صورت نیاز در تماس اورژانسی با مشتری مورد استفاده قرار گیرد که درباره آپدیت ها و اخبار به مشتری اطلاع داده شود. با دادن اطلاعات درباره خود، مشتری Back Office شخصی خود را تایید میکند بنابراین مشارکت در اجرای سیاست ضد پول شویی را دارد. اطلاعات مشتری برای تایید هویت، باز کردن حساب های تجاری/مشارکتی، اطلاع رسانی سریع درباره خدمات جدید شرکت، حفط بانک اطلاعاتی حساب های مشتریان، و آنالیز اطلاعات آماری برای ارائه خدمات و محصولات با کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.

محافظت از اطلاعات

شرکت از تکنولوژی پیشرفته برای ارائه امنیت اطلاعات شخصی استفاده میکند. کارمندان شرکت استاندارد های دقیق را در فرآیند انتقال اطلاعات در داخل شرکت حفظ میکنند.

افشای اطلاعات به اشخاص ثالث

شرکت این اجازه را دارد که اطلاعات مشتری را تنها در شرایط خاص به اشخاص ثالث بدهد. شرایطی مثل:
  • حمایت از حقوق و دارایی شخصی در دادگاه؛
  • اجرای احکام دادگاه؛
  • ارائه اطلاعات به مقامات اجرای قانون در ازای درخواست رسمی؛
  • انتقال اطلاعات به شرکای تجاری ( معتمدین ) برای ارتقاء کیفیت خدمات.

تغییرات در اطلاعات شخصی

به خاطر اینکه شرکت فرض بر این میگیرد که تمامس اطلاعات کامل و مربوطه هستند، شرکت از مشتری میخواهد که شرکت را در صورت هر گونه تغییرات در اطلاعات شخصی با فرم های متناسب Back Office در جریان قرار دهد.

امتناع از ارائه اطلاعات شخصی

مشتری این اجازه را دارد که از ارائه اطلاعات شخصی که بر اساس آیین نامه درخواست شده است، اگر آن بر ضد اعتقاد مشتری، امنتناع کند. با این حل، در این صورت، شرکت قادر به ارائه خدماتش به مشتری نخواهد بود.